Uwaga! W czasie wakacji sekretariat czynny w godzinach od 6.00 do 14.00!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkoła patriotów

PROJEKT ,,SZKOŁA PATRIOTÓW’’

W ramach projektu „Szkoła Patriotów”, organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, realizowali zadania w ramach programu wychowawczego szkoły.
Główne zadanie to podjęcie się długofalowej opieki nad miejscem pamięci patrona szkoły, nagrobka z krzyżem nagrobnym ks. Józefa Szafranka znajdującego się na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej.

Ksiądz Józef Szafranek jest patronem Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, dawniej Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu od 2009 roku.

Bibliografia patrona:

POLSKI KSIĄDZ KATOLICKI, DZIAŁACZ SPOŁECZNY,
POLITYCZNY, AUTOR I WYDAWCA.
PRZECIWSTAWIAŁ SIĘ GERMANIZACJI.

Urodził się 19 lutego 1807 roku w Gościęcinie ( koło Koźla ) jako syn miejscowego młynarza. Po ukończeniu gimnazjum w Głubczycach studiował teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 9 marca 1831 r. we Wrocławiu. W latach 1831- 1832 był wikarym w Grzędzinie. W latach 1832 – 1839 był wikarym w Raciborzu. Od stycznia 1839 r. był administratorem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu. Od kwietnia 1840 r. aż do śmierci był proboszczem tej parafii. Od 1848 roku przez 3 lata był posłem w Zgromadzeniu Narodowym w Berlinie ( w 1848 r. wybrany z okręgu bytomsko – tarnogórskiego, a w 1849 r. wybrany w okręgu żorskim i gliwickim ). Pierwotnie zasiadał w ławach lewicy ( niemieckich demokratów ), a w kolejnej kadencji przeniósł się do Koła Polskiego po wstąpieniu do niego Marcina Gorzołka. Podczas Wiosny Ludów - 21 lipca 1848 r. w Zgromadzeniu Narodowym postawił wniosek , w którym żądał w ośmiu punktach praw dla „po polsku mówiących Ślązaków”.
Dotyczyły one między innymi:
- zagwarantowania i pielęgnowania języka polskiego na Górnym Śląsku,
-wydawania praw, rozkazów, dekretów, rozporządzeń, obwieszczeń i
nakazów w języku polskim,
-uczynienia języka polskiego językiem wykładowym w nauczaniu religii i nauczania na poziomie elementarnym w powiatach, wsiach, koloniach zamieszkałych przeważnie przez Polaków.
W Zgromadzeniu Narodowym ks. Józef Szafranek w dniu 24 sierpnia 1848 r. oświadczył, „ iż Górnoślązacy nie interesują się dążnościami politycznymi Polaków w Poznańskim i chodzi im jedynie o sprawy językowe”. Uczestnicy wieców, w których przemawiał wznosili okrzyki : „ Niech żyje narodowość śląska”. W 1851 r. musiał zrzec się mandatu posła, gdyż jego wypełnianie kolidowało z pracą duszpasterską.
Latem 1848 r. wraz z Józefem Lompą, Emanuelem Smołką i dziennikarzem z Krakowa Józefem Łepkowskim zaczął wydawać w Bytomiu pierwszą prawdziwą polską gazetę na Śląsku „ Dziennik Górnośląski”. Działał w ruchu trzeźwości, który został zapoczątkowany przez księdza Jana Alojzego Ficka z Piekar Śląskich. Łagodził skutki biedy i ratował z długotrwałego głodu i epidemii cholery ( 1826- 1837 ) poprzez akcje charytatywne oraz osobiste wspieranie najuboższych. Sprowadził do Bytomia w 1850 r. Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ( szarytki ). W 1863 r. z jego inicjatywy przybyły także do Bytomia Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, które opiekowały się osobami przewlekle chorymi. Przyczynił się do wybudowania szpitala, który został otwarty w 1846 r. Sprowadził do Bytomia Siostry Szkolne de Notre Dame, które prowadziły założoną w 1853 r. z inicjatywy ks. J. Szafranka pierwszą w tym rejonie szkołę zawodową dla dziewcząt. Przyczynił się do założenia katolickiego gimnazjum w Bytomiu w 1867 r. , a także do powstania w 1869 r. szkoły średniej dla dziewcząt oraz ochronki. W 1855 r. napisał list do bytomskiego magistratu, motywujący potrzebę dwujęzycznego szkolnictwa. Jednak wbrew jego intencjom w 1856 r. podzielono klasy dwujęzyczne na polskie i niemieckie. W czasach Kulturkampfu, gdy nie wolno było nauczać języka polskiego w szkołach, w 1873 r. ks. Józef Szafranek został odsunięty przez władze niemieckie od nadzoru nad szkołami. Był założycielem Ligi Polskiej, współzałożycielem tzw. kasyna katolickiego i teatru amatorskiego. Zakładał „szkoły niedzielne”, wprowadził msze św. szkolne, nabożeństwa i kazania dla dzieci, wprowadził zwyczaj częstego przystępowania do Komunii Św. ,organizował pielgrzymki do Piekar i Górę Świętej Anny. Już 1839 roku na terenie Bytomia założył koło czytelnicze, w 1858 r. zorganizował bibliotekę i wypożyczalnię książek. Od 1840 r. wydawał kalendarze; w 1846 r. opracował zbiór polskich i niemieckich pieśni kościelnych; 1850 r. – Leksykon języka górniczego; 1855 r.- Żywoty dwóch błogosławionych jezuitów Jana Britto i Andrzeja Boboli.
Zmarł 7 maja 1874 r. Na jego pogrzebie mowę w języku polskim wygłosił ksiądz Antoni Stabik. Został pochowany na cmentarzu Mater Dolorosa w Bytomiu naprzeciwko kaplicy cmentarnej.

Opis podjętego głównego działania:
Udział w Miejskim Konkursie opieki nad miejscami zabytkowymi w Bytomiu dla uczniów szkół miasta Bytomia, zorganizowanym przez Oddział Śląski Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Bytomiu.

Nasi uczniowie zajęli II miejsce w tym konkursie w Bytomiu.

Krótka informacja opiekuna grupy uczniów p. Wojciecha Słoty:
Uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, jak co roku otoczyli opieką zabytkowy nagrobek patrona szkoły ks. Józefa Szafranka, znajdujący się na bytomskim cmentarzu Mater Dolorosa.

Opieka polegała na systematycznym porządkowaniu nagrobka polegającym na usuwaniu liści, traw i zabrudzeń, przyozdabianiu w kwiaty, stroiki, dekorację związaną z obchodzonymi akurat świętami i uroczystościami oraz zapalaniu zniczy.
Szczególnie opieka nad grobem miała miejsce przed takimi dniami jak: Uroczystość Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc. Osobą przygotowującą piękne okolicznościowe stroiki jest p. Bożena Sablish – Koźlik z naszej szkolnej świetlicy.
Przed zakończeniem roku szkolnego wybierzemy się żeby uporządkować grób przed wakacjami.
Przy tej okazji bardzo prosimy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami by w miarę możliwości zlecić prace konserwatorskie, które miały by na celu oczyszczenie piaskowca nagrobka z zanieczyszczeń ( szczególnie z glonów) coraz bardziej widocznych na nagrobku.

Data dodania: 2024-05-09 10:20:48
Data edycji: 2024-05-09 14:03:58
Ilość wyświetleń: 107
Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej